<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://skbcw4.wix.com/bankowe-cw"> Bankowe Centrum Windykacyjne </a> - Specjalizujemy się w przygotowaniu, wdrożeniu i realizacji zagadnień związanych z długami i wierzytelnościami trudnymi ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań gospodarczych.</h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>